Serveis d'Assessorament i Reconeixement (SAR)


Institut La Guineueta

INICI

SAR ILG:
Serveis d'Assessorament i Reconeixement a l'Institut La Guineueta

Post by sar@ilg.cat, Sep 03, 2018.
Assessorament Reconeixement

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (més informació).

A l'Institut La Guineueta oferim aquests dos serveis (SAR) des de ja fa anys. En l'actual curs acadèmic la nostra oferta és la següent:

Família Cicle Tipus Cicle Nom Número places
Informàtica i Comunicacions CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 5
Informàtica i Comunicacions CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 5
Sanitat CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria 5
Sanitat CFGM Farmàcia i parafarmàcia 5
Sanitat CFGS Anatomia patològica i citologia 5
Sanitat CFGM Emergències sanitàries 5
Transport i manteniment vehicles CFGM Electromecànica de vehic. autom. 5
Transport i manteniment vehicles CFGM Carrosseria 5
Transport i manteniment vehicles CFGS Automoció 5


CALENDARI

Calendari SAR 2018-2019 (2on torn)

Post by sar@ilg.cat, Dec 18, 2018.
Calendari SAR

A continuació es publica el calendari per a poder participar en els serveis d'Assessorament i Reconeixement oferts per l'Institut La Guineueta en l'actual curs acadèmic 2018-2019, Segon Torn:

Fase Dates Descripció
Sol·licitud del servei Del 8 al 20 de Gener de 2019 Els usuaris del SAR han d'omplir i enviar el formulari d'inscripció.
Llistes provisionals Del 20 al 23 de Gener de 2019 Llistes provisionals d'admesos, aquí.
Per a reclamacions cal omplir aquest formulari
Llistes definitives Del 23 al 24 de Gener de 2019 Llistes definitives d'admesos, aquí.
Reunió informativa Dilluns 28 de Gener de 2019 a les 19:00 Reunió informativa amb tots els usuaris admesos.
Sessions d'Assessorament Abans del 30 d'Abril de 2019 Sessió o sessions d'assessorament en data i hora a acordar entre l'usuari/a i l'assessor/a.
Sessions de Reconeixement Abans del 15 de Maig de 2019 Sessió o sessions de reconeixement en data i hora a acordar entre l'usuari/a i els avaluadors.
Lliurament de Certificats Abans del 30 de Juny de 2019 Si la darrera sessió de reconeixement es fa passat el 15/05/19, el certificat es liurarà durant el curs 2019-2020.


INSCRIPCIONS

Inscripcions al SAR

Post by sar@ilg.cat, Dec 18, 2018.
Inscripcions SAR

Totes i tots els usuaris candidats a participar en els processos dels serveis d'Assessorament i Reconeixement, tant si fan la inscripció per lliure o a través d'un conveni amb empresa, han d'omplir el següent formulari dins del període de Sol·licitud del servei indicat a Calendari:

Formulari d'inscripció


Si voleu presentar una reclamació a les llistes provisionals, heu d'omplir el següent formulari dins del període de Llistes provisionals indicat a Calendari:

Formulari de reclamacions a llistes provisionals


Preus:
Els preus dels serveis d'Assessorament i Reconeixement són públics i són els següents:

 • Assessorament: 60 €
 • Reconeixement (LOE): 18 € / Unitat Formativa reconeguda
 • Reconeixement (LOGSE): 40 € / Crèdit reconegut

Bonificacions i exempcions:

 • Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempcions: Estan exemptes dels preus públics:
  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.FAQs

Preguntes Freqüents

Post by sar@ilg.cat, Sep 22, 2018.
FAQs SAR

Preguntes freqüents que ens fan els usuaris dels serveis d'assessorament i reconeixement. Si us plau, abans de contactar amb nosaltres, comproveu que la vostra pregunta no tingui ja una resposta aquí.

 1. Quan he de pagar els 60 € d'inscripció al servei d'Assessorament?
  Un cop feta la reunió informativa (veure Calendari) i abans de la primera sessió d'Assessorament.

 2. Quan he de pagar els 18 € per Unitat Formativa reconeguda al servei de Reconeixement?
  Un cop feta la darrera sessió de Reconeixement i sempre abans del 15/05/2019.

 3. On i com he de fer els pagaments?
  Cal fer un ingrés en compte bancari on s'indiqui clarament el concepte "Assessorament" o "Reconeixement", segons sigui el cas. El número de compte i les instruccions de pagament es troben a: Document pagament

 4. Quan estaran disponibles els certificats de Reconeixement?
  Si l'usuari finalitza el procés abans del 15/05/2019, disposarà del certificat de Reconeixement abans de l'1 de Juliol de 2019. En cas contrari, el certificat estarà disponible durant el curs 2019-2020.

 5. Com sabré que el certificat de Reconeixement està ja disponible?
  Coordinació del SAR enviarà un correu electrònic a tots els usuaris per a avisar-los que els certificats de Reconeixement ja estan disponibles i en quines dates poden passar a recollir-lo.

 6. Em corre pressa disposar del certificat de Reconeixement. Puc demanar que me l'expedeixin abans?
  No. Quan els certificats de Reconeixement estiguin disponibles, s'avisarà per correu electrònic.

 7. He fet l'Assessorament però no he fet el Reconeixement. En aquest cas, disposo d'algun certificat?
  Només disposen de certificat els usuaris que han finalitzat els dos processos (Assessorament i Reconeixement). Si només has fet Assessorament, el teu assessor/a et pot donar una còpia de l'informe d'Assessorament.

 8. Ja disposo d'un informe d'Assessorament. Puc anar directament a Reconeixement o cal que torni a fer l'Assessorament?
  Depèn. Si no aportes noves evidències (nova experiència laboral, nova formació) i no vols optar al reconeixement de noves Unitats Formatives no incloses a l'informe d'Assessorament, no cal que tornis a fer Assessorament. En cas contrari, hauràs de fer novament Assessorament, i pagar de nou el preu públic d'aquest servei.

 9. Anys enrere ja se'm van reconeixer unes Unitats Formatives, però ara tinc més experiència i/o formació i crec que se'm podrien reconeixer Unitats Formatives addicionals. Cal que torni a fer tot el procés? Cal que torni a pagar?
  Com que aportes noves evidències i vols que et siguin reconegudes noves Unitats Formatives, cal que tornis a fer tot el procés i que tornis a pagar els preus públics associats a cada servei.

 10. Quina documentació he d'aportar durant els processos d'assessorament i reconeixement?
  A cada usuari se li assignarà un assessor/a després de la reunió informativa. L'assessor/a es posarà en contacte amb l'usuari i li comunicarà tota la documentació que ha d'aportar. Inclou el comprovant del pagament del preu públic del servei.

 11. Quan cal aportar la documentació?
  Tota la documentació necessària per a l'Assessorament, caldrà aportar-la en la primera sessió d'Assessorament. La documentació addicional necessària per al Reconeixement, caldrà aportar-la en la primera sessió de Reconeixement.

 12. Què passa si no he pogut fer el pagament del servei o m'he oblidat el comprovant de pagament?
  El comprovant de pagament d'Assessorament s'ha de dur en la primera sessió d'Assessorament. Si l'usuari no aporta aquest comprovant, la sessió serà nul·la i no es podrà procedir.

 13. És obligatòria l'assistència a la reunió informativa?
  No, però és molt recomanable.

 14. Tinc dubtes. A qui em puc dirigir?
  Fins abans de la reunió informativa, pots dirigir-te a coordinació del SAR (sar@ilg.cat). Un cop feta aquesta reunió se t'assignarà un assessor/a, que serà l'única persona de contacte de l'usuari del servei.

 15. No estic d'acord amb les Unitats Formatives que se m'han reconegut. On puc reclamar?
  El resultat de Reconeixement és final.