INICI

SAR ILG.cat:
Serveis d'Assessorament i Reconeixement a l'Institut La Guineueta

Setembre de 2020

Publicat per sar@ilg.cat, 22 de Setembre de 2020.
Assessorament Reconeixement

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (més informació).

A l'Institut La Guineueta oferim aquests dos serveis (SAR) des de ja fa anys. En l'actual curs acadèmic la nostra oferta és la següent:

Família Cicle Tipus Cicle Nom Número places
Informàtica i Comunicacions CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 5
Informàtica i Comunicacions CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 5
Sanitat CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria 5
Sanitat CFGM Farmàcia i parafarmàcia 5
Sanitat CFGS Anatomia patològica i citologia 5
Sanitat CFGM Emergències sanitàries 5
Transport i manteniment vehicles CFGM Electromecànica de vehic. autom. 5
Transport i manteniment vehicles CFGM Carrosseria 5
Transport i manteniment vehicles CFGS Automoció 5


CALENDARI

Calendari SAR 2020-2021 (1er torn)

El Segon Torn s'obrirà durant la segona quinzena de Gener de 2021

Publicat per sar@ilg.cat, 22 de Setembre de 2020.
Calendari SAR

A continuació es publica el calendari per a poder participar en els serveis d'Assessorament i Reconeixement oferts per l'Institut La Guineueta en l'actual curs acadèmic 2020-2021, PRIMER Torn:

Fase Dates Descripció
Sol·licitud del servei Del 23 de Setembre al 26 d'Octubre de 2020 TOTS els usuaris del SAR, tant els que venen per lliure com els que venen a través de conveni amb empresa, han d'omplir i enviar el formulari d'inscripció.
Llistes provisionals Del 28 al 30 d'Octubre de 2020 Llistes provisionals d'admesos. Llistes provisionals d'admesos, aquí.
Per a reclamacions cal omplir aquest formulari
Llistes definitives Del 30 d'Octubre al 04 de Novembre de 2020 Llistes definitives d'admesos. Llistes definitives d'admesos, aquí.
Reunió informativa Divendres 06 13 de Novembre de 2020 a les 19:00 Reunió informativa amb tots els usuaris admesos. Antenció Mesures Covid-19. Cal confirmar assistència a sar@ilg.cat
Sessions d'Assessorament Abans del 30 d'Abril de 2021 Sessió o sessions d'assessorament en data i hora a acordar entre l'usuari/a i l'assessor/a.
Sessions de Reconeixement Abans del 15 de Maig de 2021 Sessió o sessions de reconeixement en data i hora a acordar entre l'usuari/a i els avaluadors.
Lliurament de Certificats De l'1 al 30 de Juny de 2021 Si la darrera sessió de reconeixement es fa després de la data límit del 15/05/20, el certificat es liurarà durant el curs 2021-2022.


INSCRIPCIONS

Inscripcions al SAR

Publicat per sar@ilg.cat, 22 de Setembre de 2020.
Inscripcions SAR

Totes i tots els usuaris candidats a participar en els processos dels serveis d'Assessorament i Reconeixement, tant si fan la inscripció per lliure o a través d'un conveni amb empresa, han d'omplir el següent formulari dins del període de Sol·licitud del servei indicat a Calendari:

Formulari d'inscripció


Si voleu presentar una reclamació a les llistes provisionals, heu d'omplir el següent formulari dins del període de Llistes provisionals indicat a Calendari:

Formulari de reclamacions a llistes provisionals (fora de termini)


Preus:
Els preus dels serveis d'Assessorament i Reconeixement són públics i són els següents:

 • Assessorament: 60 €
 • Reconeixement (LOE): 18 € / Unitat Formativa reconeguda
 • Reconeixement (LOGSE): 40 € / Crèdit reconegut

Bonificacions i exempcions:

 • Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempcions: Estan exemptes dels preus públics:
  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.FAQs

Preguntes Freqüents

Post by sar@ilg.cat, Sep 20, 2019.
FAQs SAR

Preguntes freqüents que ens fan els usuaris dels serveis d'assessorament i reconeixement. Si us plau, abans de contactar amb nosaltres, comproveu que la vostra pregunta no tingui ja una resposta aquí.

 1. Quan he de pagar els 60 € d'inscripció al servei d'Assessorament?
  Un cop feta la reunió informativa (veure Calendari) i abans de la primera sessió d'Assessorament.

 2. Quan he de pagar els 18 € per Unitat Formativa reconeguda al servei de Reconeixement?
  Un cop feta la darrera sessió de Reconeixement i sempre abans del 15/05/2020.

 3. On i com he de fer els pagaments?
  Cal fer un ingrés en compte bancari on s'indiqui clarament el concepte "Assessorament" o "Reconeixement", segons sigui el cas. El número de compte i les instruccions de pagament es troben a: Document pagament

 4. Quan estaran disponibles els certificats de Reconeixement?
  Si l'usuari finalitza el procés abans del 15/05/2019, disposarà del certificat de Reconeixement abans de l'1 de Juliol de 2019. En cas contrari, el certificat estarà disponible durant el curs 2019-2020.

 5. Com sabré que el certificat de Reconeixement està ja disponible?
  Coordinació del SAR enviarà un correu electrònic a tots els usuaris per a avisar-los que els certificats de Reconeixement ja estan disponibles i en quines dates poden passar a recollir-lo.

 6. Em corre pressa disposar del certificat de Reconeixement. Puc demanar que me l'expedeixin abans?
  No. Quan els certificats de Reconeixement estiguin disponibles, s'avisarà per correu electrònic.

 7. He fet l'Assessorament però no he fet el Reconeixement. En aquest cas, disposo d'algun certificat?
  Només disposen de certificat els usuaris que han finalitzat els dos processos (Assessorament i Reconeixement). Si només has fet Assessorament, el teu assessor/a et pot donar una còpia de l'informe d'Assessorament.

 8. Ja disposo d'un informe d'Assessorament. Puc anar directament a Reconeixement o cal que torni a fer l'Assessorament?
  Depèn. Si no aportes noves evidències (nova experiència laboral, nova formació) i no vols optar al reconeixement de noves Unitats Formatives no incloses a l'informe d'Assessorament, no cal que tornis a fer Assessorament. En cas contrari, hauràs de fer novament Assessorament, i pagar de nou el preu públic d'aquest servei.

 9. Anys enrere ja se'm van reconeixer unes Unitats Formatives, però ara tinc més experiència i/o formació i crec que se'm podrien reconeixer Unitats Formatives addicionals. Cal que torni a fer tot el procés? Cal que torni a pagar?
  Com que aportes noves evidències i vols que et siguin reconegudes noves Unitats Formatives, cal que tornis a fer tot el procés i que tornis a pagar els preus públics associats a cada servei.

 10. Quina documentació he d'aportar durant els processos d'assessorament i reconeixement?
  A cada usuari se li assignarà un assessor/a després de la reunió informativa. L'assessor/a es posarà en contacte amb l'usuari i li comunicarà tota la documentació que ha d'aportar. Inclou el comprovant del pagament del preu públic del servei.

 11. Quan cal aportar la documentació?
  Tota la documentació necessària per a l'Assessorament, caldrà aportar-la en la primera sessió d'Assessorament. La documentació addicional necessària per al Reconeixement, caldrà aportar-la en la primera sessió de Reconeixement.

 12. Què passa si no he pogut fer el pagament del servei o m'he oblidat el comprovant de pagament?
  El comprovant de pagament d'Assessorament s'ha de dur en la primera sessió d'Assessorament. Si l'usuari no aporta aquest comprovant, la sessió serà nul·la i no es podrà procedir.

 13. És obligatòria l'assistència a la reunió informativa?
  No, però és molt recomanable.

 14. Tinc dubtes. A qui em puc dirigir?
  Fins abans de la reunió informativa, pots dirigir-te a coordinació del SAR (sar@ilg.cat). Un cop feta aquesta reunió se t'assignarà un assessor/a, que serà l'única persona de contacte de l'usuari del servei.

 15. No estic d'acord amb les Unitats Formatives que se m'han reconegut. On puc reclamar?
  El resultat de Reconeixement és final.

Mesures Covid-19

Mesures Covid-19

Post by sar@ilg.cat, Sep 22, 2020.
Covid-19 SAR

En motiu de la pandèmia de la malaltia Covid-19, els serveis d'Assessorament i Reconeixement implanten les següents mesures de seguretat i protecció:

 1. Com es faran les reunions d'assessorament i reconeixement?
  Les reunions d'Assessorament es faran telemàticament. Les reunions de Reconeixement es podran fer telemàticament o presencialment. Si es fan telemàticament, cal seguir les instruccions explicades en aquesta web. Si es fan presencialment, caldrà complir amb les mesures de protecció i seguretat establertes i explicades a continuació.

 2. Quines són les mesures Covid-19, d'obligat compliment (reunions en persona)?

 3. Els usuaris del Servei han d'omplir, signar i lliurar al seu assessor/a la Declaració Responsable Covid-19
 4. Cal dur mascareta.
 5. Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres.
 6. Cal rentar-se les mans en entrar al Centre i en entrar a qualsevol aula o sala, amb el gel hidroalcòlic que hi ha al centre.
 7. Els usuaris del SAR han de dur els seus propis bolígrafs
 8. On puc trobar la Declaració Responsable?
  La Declaració Responsable, que cal omplir, signar i lliurar al seu assessor/a abans de l'inici de les reunions presencials, es pot trobar aquí: Declaració Responsable Covid-19

 9. Reunions Telemàtiques

  Reunions Telemàtiques

  Post by sar@ilg.cat, Nov 11, 2020.
  Reunions Telemàtiques SAR

  En motiu de la pandèmia de la malaltia Covid-19, les reunions telemàtiques que es puguin fer hauran de complir amb els següents requeriments:

  1. Com es faran les reunions d'Assessorament?
   Les reunions d'Assessorament es faran telemàticament. No es podran fer presencialment.

  2. Com es faran les reunions de Reconeixement?
   Les reunions de Reconeixement es podran fer telemàticament o presencialment. L'usuari del servei serà informat pels seus avaluadors de com es faran les reunions en cada cas.

  3. Quins són els requeriments generals per fer les reunions telemàtiques?

  4. La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet
  5. L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
  6. L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.
  7. Queda totalment prohibit gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.
  8. Procediment per a la fase d'Assessorament:

  9. Els aspirants s'inscriuran al servei omplint el formulari d'inscripció (que es pot trobar en aquesta web) dins dels terminis d'inscripcions publicats a la secció de Calendari d'aquesta web.
  10. Un cop admesos i després de la Reunió Informativa (veure Calendari), s'assignarà un Assessor a cada aspirant, al qual li hauran d'enviar per correu electrònic tota la documentació requerida, inclòs el rebut o comprovant de pagament del Servei.
  11. El correu electrònic servirà com a comprovant del lliurament i recepció de la documentació per la inscripció del servei, per tant caldrà imprimir-ho en format PDF per guardar-ho juntament amb la resta de documentació.
  12. Procediment per a la fase de Reconeixement:

  13. Els aspirants s'inscriuran al servei omplint el formulari d'inscripció (que es pot trobar en aquesta web) dins dels terminis d'inscripcions publicats a la secció de Calendari d'aquesta web. En el formulari caldrà indicar si es disposa, o no, d'informe d'Assessorament.
  14. Un cop admesos i després de la Reunió Informativa (veure Calendari), s'assignaran dos Avaluadors a cada aspirant, al qual li hauran d'enviar per correu electrònic tota la documentació requerida, inclòs el rebut o comprovant de pagament del Servei.
  15. El correu electrònic servirà com a comprovant del lliurament i recepció de la documentació per la inscripció del servei, per tant caldrà imprimir-ho en format PDF per guardar-ho juntament amb la resta de documentació.